/
  • Om företaget

  • Vi är ett byggnadstekniskt konsultföretag som vänder sig till såväl företag som privatpersoner och är beläget i Stockholm. ByggTek Projektledning & Besiktningar AB har inriktat sig på byggsektorn. Stommen av uppdrag utgörs av projektering, konstruktions- och kostnadsberäkningar, kontroller och besiktningar under och efter byggnationstiden. Även administrativa föreskrifter (AF) och objektsbeskrivning utförs som underlag vid upphandling av entreprenörer till olika objekt.

   Kvalitetsansvarig/Kontroller/Besiktningar

   Kvalitetsansvarig utför kontroller enligt plan- och bygglagen (PBL) för att hjälpa både kommunen och byggherren. Kontroller utförs på byggnaden för att se att den följer de bestämmelser som finns i området och att entreprenören utför byggnaden på ett sådant sätt och skick som byggherren upphandlat byggnaden eller anläggningen.

   Ritningar

   CAD-ritningar utförs till förslags-, konstruktions- och relationshandlingar.

   Kostnadsberäkningar

   Kostnadsberäkningar utförs när byggherren vill ha överblick över vad entreprenaden kommer att kosta för projektering och byggkostnader.

   Bemanning/personal

   ByggTek Projektledning & Besiktningar AB arbetar vid behov med andra väl inarbetade konsulter både inom det egna området och områden som ligger utanför det egna. ByggTek Byggledning & Kontroller AB kan därför åta sig stora som små uppdrag i olika områden i både projekterings- och kontrolluppdrag.